STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

W dobie wielokrotności wszelakich problemów z jakimi muszą się zmierzyć nasi rodzimi samorządowcy począwszy od lobbowania za zwiększeniem częstotliwości kursów linii, 42 po problem z (nowo)tworem skrótowa nazywanym “komunalka”.

Zachodzi pytanie czym w skali pewnej hierarchii interesu społecznego i pragmatyzmu działań nie powinno się sięgać po śmiałe i zdecydowane kroki. Kroki, które mogą przyczynić się do renesansu naszego miasta.

Trzebinia jest miastem obumierającym co przedstawia poniższa infografika:

2015_ludnosc_2014-page-001

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak nowych mieszkańców i niedostateczny ich napływ przyczyniają się już w pierwszej kolejności do osłabienia i zwolnienia tempa rozwoju Trzebini. Chociaż zachodzi pytanie czy w ogóle miasto się rozwija.

Pytanie: Jakie działania przeciwdziałające temu procesowi podejmą nasi radni?

Do słabych stron Gminy można zaliczyć między innymi: niepełne wykorzystanie osiągnięć nauki w gospodarce, zaniedbane terenu przy węźle kolejowym, liczne obszary o wysokiej i utrzymującej się stopie bezrobocia, nierównomierność rozmieszczenia infrastruktury gospodarczej, brak planów zagospodarowania przestrzennego i co istotne:

1. Niewykorzystany węzeł kolejowy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

2. Dogodne warunki infrastruktury drogowej. Również bez zauważalnej z tego tytułu dynamiki w mieście.

3. Nieracjonalność w zarządzaniu terenami należącymi do gminy.

4. Natychmiastowa rekultywacja wysypiska przy ul. Grunwaldzkiej.

5. Fatalny stan przestrzeni miejskiej.

6. Niezabezpieczone przejścia dla pieszych.

7. Zastuj w średnich i dużych inwestycjach prywatnych.

8. Nieakceptowalne trwonienie pieniędzy podatnika na inwestycje nie mające żadnych znamion pragmatyzmu ekonomicznego, a tym bardziej nie będące zadaniami własnymi Gminy.

Pytanie: W jaki sposób można ożywić miasto i nadać mu nowego tempa?

W związku z powyższymi  problemami. Które cechy dobrego samorządowca uznamy za odpowiednie i najistotniejsze?

Czy zgadzacie się z poniższą infografiką?

z5357cbe931d2c