STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Głosowania imienne i transmisja każdej sesji na żywo w internecie – to już standard w wielu miastach Polski, dlaczego w powiecie chrzanowskim wprowadzenie podobnego rozwiązania jest tak kłopotliwe?

Aktualnie w protokole sesji rady miasta odnotowywana jest jedynie liczba głosów oddanych za i przeciw oraz wstrzymujących się, bez wskazywania, w jaki sposób oddał głos konkretny radny.
Jedynym sposobem uzyskania takiej wiedzy jest udział zainteresowanych osób w sesji i śledzenie jej przebiegu, co nie zawsze jest możliwe. Po zakończeniu sesji wiadomo jedynie, jakim stosunkiem głosów dana uchwała została przyjęta bądź odrzucona.

Wprowadzenie głosowania imiennego odnotowanego w postaci protokołu podawanego wraz z informacją, jak głosowali konkretni radni i udostępniane jej do publicznej wiadomości zapewni, nie tylko większą przejrzystość, ale wpłynie również na podniesienie standardów pracy radnych i wykaże czy wszystkie decyzje podejmowane będą z należną troską o mieszkańców.

Filip Lach