STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Stowarzyszenie Wolna Trzebinia pragnie zaprezentować kolejną propozycję zmian w Statucie Gminy.

1. Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego.
Celem tego działania jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak głosowali poszczególni radni. Zadanie jest wykonane, gdy:
O głosowanie imienne zostało wprowadzone do statutu Gminy Trzebinia.
O głosowanie imienne jest obowiązkowe w kwestiach dotyczących wspólnoty lokalne,
O radni zostali poinformowani o celu wprowadzenia głosowania imiennego,
O mieszkańcy zostali poinformowani o wprowadzeniu głosowania imiennego oraz zasadach i sposobach udostępniania informacji z głosowania,
O są prowadzone działania kontrolne i oceniające przez stowarzyszenia lub audyt kontrolny wewnętrzny/zewnętrzny.

UZASADNIENIE:

W protokole odnotowywana jest jedynie liczba głosów oddanych za, przeciw oraz wstrzymujących się, bez wskazywania, w jaki sposób oddał głos konkretny radny. Jedynym sposobem uzyskania takiej wiedzy jest udział zainteresowanych osób w sesji i śledzenie jej przebiegu.

Wprowadzenie głosowania imiennego odnotowanego w postaci protokołu (nie niesie za sobą żadnych skutków finansowych dla gminy) podawanego wraz z informacją, jak głosowali konkretni radni udostępniane do publicznej wiadomości zapewni nie tylko większą przejrzystość, ale wpłynie również na podniesienie standardów pracy radnych i wykaże czy wszelkie decyzje podejmowane będą z należną troską o mieszkańców.