STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Trzebinia, 14.01.2015 r.

Stowarzyszenie Wolna Trzebinia
Ul. Rynek 3A
32-540 Trzebinia
Tel. 507 672 320

 

Sz. P Adam Adamczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Trzebinia

 

Sprawa: Stworzenie kompleksowego projektu rozwoju miasta Trzebinia.

 

Coraz powszechniejszym staje się tworzenie koncepcji wyznaczających kierunki rozwoju miast. Programy pokazujące bardzo ważne działania, które należy wyrażone w postaci projektów i planów. W przypadku miasta Trzebinia w ujęciu holistycznym.

 

Pytanie: Na jaką skalę i czy w ogóle przewiduje się stworzenie tzw. master plan dla miasta Trzebinia? Jeżeli tak to czy zamierzenia te będą realizowane w ramach sprawnej absorpcji środków unijnych?

 

W naszej ocenie jako mieszkańców miasta Trzebinia, ze względu na niedoskonałość regulacji prawnych, odrębne traktowanie planowania przestrzennego i rozwoju społeczno–gospodarczego czy brak logicznej polityki, wpływa niekorzystnie na dalszą dezintegracje przestrzeni miejskiej, brak pomysłu na zagospodarowanie. Aktualny stan chociażby w obrębie małego rynku, nie ma uzasadnienia przestrzennego ani funkcjonalnego. Nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań dla takiego instrumentu planistycznego, którego dotyczy zapytanie. Niewykorzystany potencjał ekonomiczny miasta, uporządkowanie przestrzeni, spowodowanie odwrotnej tendencji do tej która w tej chwili ma miejsce, to podstawowe kierunki dzięki zrównoważonemu rozwojowi miasta można eliminować i przyczynić się do realnej do poprawy warunków życia oraz budowania rzeczywistej bazy dla procesów społeczno-inwestycyjnych.

Prosimy o rozważenie przedstawionej propozycji i rzetelną opinię w tej sprawie.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o osobisty odbiór dokumentu z odpowiedzią na powyższą prośbę.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o otrzymanie odpowiedzi na e-maila wolnatrzebinia@gmail.com w formacie PDF.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes

Filip Lach

kompleksowy projekt rozwoju miasta

Kompleksowy projekt rozwoju miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nasze pismo uzyskaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta Trzebinia.

Pełna treść odpowiedzi:

Kompleksowy projekt rozwoju miasta - odpowiedź UMT

Kompleksowy projekt rozwoju miasta – odpowiedź Urzędu Miasta Trzebini