STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Trzebinia, 14.01.2015 r.

Stowarzyszenie Wolna Trzebinia
Ul. Rynek 3A
32-540 Trzebinia
Tel. 507 672 320

 

Sz. P Adam Adamczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Trzebinia

 

Sprawa: Koszty i efekty funkcjonowania punktu trzebińskiej informacji turystycznej przy ul. Kościuszki 74.

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępności informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami zwracam się z prośba o przedstawienie następujących informacji:

  • Koszty ogółem funkcjonowania punktu.
  • Częstotliwość korzystania z punktu informacji turystycznej.
  • Dane statystyczne dotyczących liczby turystów w Gminie Trzebinia.

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o osobisty odbiór dokumentu z odpowiedzią na powyższą prośbę.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o otrzymanie odpowiedzi na e-maila wolnatrzebinia@gmail.com w formacie PDF.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes

Filip Lach

koszty i efekty informacji turystycznej

Pismo w sprawie informacji dotyczącej kosztów i efektów działania informacji turystycznej