STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

 

Odpowiadając na pismo z dnia 02.01.2015 r. (data wpływu 13.01.2015 r.) Wydział Rozwoju Gminy  –  Referat Dróg i Transportu Publicznego Urzędu Miasta w Trzebini wyjaśnia, że zaznaczone na czerwono linie w załączniku graficznym przebiegają po działkach mających użytek budowlany lub rolny. Żadna działka nie posiada użytku drogowego, a ponadto cztery działki nie są własnością Gminy Trzebinia. Nie powinno się wiec używać określenia, że jest to ,,droga”. Okoliczni mieszkańcy wydeptali ścieżki, korzystając z nich dla własnych potrzeb i na własną odpowiedzialność.

Przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście Centrum w Trzebini ma na celu poprawą ładu przestrzennego. Należy przypuszczać, że oznakowanie KDW  – droga klasy dojazdowej wewnętrzna w planie zagospodarowania pozwoli na zharmonizowany rozwój tych terenów, uwzględniający poprawę warunków obsługi komunikacyjnej.

Poniżej pismo z Urzędu Miasta

pismo przychodzące z UMT-łącznik Walter-rynek

Odpowiedź na nasze zapytanie w sprawie łącznika pieszego między osiedlem Waltera a trzebińskim rynkiem