STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Terenami rekreacyjnymi w założeniach planistycznych jest obszary Rybnej oraz Balatonu.
Co to oznacza w teorii?

Oznacza szczególne walory przyrodnicze, panoramiczne z rozbudowanym zapleczem i terenem dostosowanym do pełnionej funkcji.

W rzeczywistości posiadamy zapomnianą i zapuszczoną perłę miasta, której należy się szybka nobilitacja.

Obecnej mamy skrawek miasta, który pełni poboczną funkcję wysypiska i otwartej toalety.

Walające się dosłownie wszędzie niezliczone ilości śmieci, foliowe torebki, potłuczone szkło, kapsle, małe butelki po wódce i piwie oraz mnóstwo psich kup.

Brak efektywności usług komunalnych jest porażająca. Większość śmieci leży odłogiem od kilku miesięcy. Nikt ze służb nie jest w stanie pofatygować się i uprzątnąć teren, dostosowując go do stanu używalności.

Jakie należy rozważyć propozycje zastępcze:

  • systematyczną współpracę z zakładem karnym. Wykorzystać tamtejsze zasoby ludzkie w sposób możliwie częsty.
  • przekazać zadania UK prywatnym firmom wyłonionych w przetargach. Dzięki temu Trzebinia będzie płaciła wyłącznie za zrealizowaną usługę – na przykład koszenie trawy, wycinkę drzew, sprzątanie miasta. Zniknie koszt utrzymania administracji i stanowisk dyrektorskich, a pieniądze będą wydawane wyłącznie na poprawę wizerunku miasta.

Galeria przedstawia miejsca o największym natężeniu śmieci. Cały obszar przyszłego parku miejskiego jest zaśmiecony i odpychający. A należy wziąć pod uwagę fakt niezaprzeczalny. Jest to miejsce spacerowe dla osób starszych oraz rodziców z dziećmi.

S7306438 S7306439

S7306440S7306440

S7306442S7306443

S7306446S7306449

S7306455S7306505

S7306509S7306486

S7306498S7306502