STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Trzebinia, 13.02.2015 r.

Stowarzyszenie Wolna Trzebinia
Ul. Rynek 3A
32-540 Trzebinia
Tel. 507 672 320

 

Sz. P Grażyna Hrabia
Przewodnicząca Radny Miasta Trzebinia

 

Sprawa: Zmiana godzin rozpoczęcia Sesji Rady Miasta w Trzebini.

Do zadań przewodniczącego rady miasta, zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy organizacja pracy rady, w tym zwoływanie jej posiedzeń.
Z przytoczonych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że do obowiązków przewodniczącego rady należy zwoływanie sesji rady miasta, w tym określanie daty i godziny rozpoczęcia obrad.

PYTANIE: Czy jest szansa, aby w ramach pilotażu, marcowa i kwietniowa sesja rady miasta odbyła się w godzinach popołudniowych? Nasza propozycja to godzina 16:30.

Zmiana obrad jest wynikiem rozmów z mieszkańcami i ich chęci uczestnictwa w obradach sesji, ale w godzinach porannych jest to niemożliwe, ponieważ są w pracy. Pilotaż ma sprawdzić faktyczną potrzebę i frekwencje uczestnictwa mieszkańców w Sesji. Jeżeli spotka się to z dużym odbiorem godzina ta zostanie wpisana na stałe jako czas rozpoczęcia Sesji Rady Miasta. Gdyby nie przyniosło to oczekiwanych skutków, przywrócona zostanie dotychczasowa godzina plenum.

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o otrzymanie odpowiedzi na e-maila wolnatrzebinia@gmail.com w formacie PDF.

Z wyrazami szacunku

Prezes

Filip Lach

Pismo w sprawie zmian godzin rozpoczęcia Sesji RM

Pismo w sprawie zmian godzin rozpoczęcia Sesji RM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nasze pismo otrzymaliśmy odpowiedź odmowną. Szczegóły we wpisie: Sesja Rady Miasta nie dla mieszkańców.