STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Trzebinia, 14.01.2015 r.

Stowarzyszenie Wolna Trzebinia
Ul. Rynek 3A
32-540 Trzebinia
Tel. 507 672 320

 

Sz. P Adam Adamczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Trzebinia

Sprawa: Powołanie budżetu obywatelskiego w Gminie Trzebinia.

Coraz powszechniejszym mechanizmem współdecydowania mieszkańców o własnym mieście jest wdrażanie budżetów partycypacyjnych, jako narzędzia w rękach mieszkańców do realizowania najważniejszych z ich punktu widzenia inwestycji w obrębie miejsca zamieszkania. Nikt inny jak mieszkaniec danej dzielnicy nie wie, jakie problemy należy w pierwszej kolejności rozwiązywać. Wobec powyższego:

Pytanie nie brzmi, czy zasadnym jest wprowadzenie budżetu partycypacyjnego, tylko kiedy Gmina planuje go wprowadzić?

Aby wprowadzić budżet obywatelski w Trzebini nie potrzeba nowego prawa. Wystarczy jedynie dobra wola Burmistrza i Rady Gminy.

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o osobisty odbiór dokumentu z odpowiedzią na powyższą prośbę.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o otrzymanie odpowiedzi na e-maila wolnatrzebinia@gmail.com w formacie PDF.

Pismo w sprawie powołania budżetu obywatelskiego

Pismo w sprawie powołania budżetu obywatelskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nasze pismo uzyskaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta Trzebinia.

Pełna treść odpowiedzi: