STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Przebieg współpracy pomiędzy organizacjami III sektora a Gminą Trzebinia w kompleksowym sprawozdaniu:

 

Sprawozdanie z programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.

 

Zaprezentowany został również projekt współpracy pomiędzy samorządem a NGO-sami.

 

PROJEKT WSPÓŁPRACY

 

Jesteśmy przekonani co do zasadności naszych starań w celu poprawy jakości funkcjonowania miasta. Prowadzony jest szeroki zakres działań i systematycznie jest on powiększany.

Tym bardziej zależy nam na jak najlepszej współpracy. Niekiedy oportunizm radnych i urzędników jest frustrujący to ostateczny wynik jest satysfakcjonujący.