STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Trzebinia, 02.01.2015 r.

 

Wydział Rozwoju Gminy

ul. Piłsudskiego 14

 

Sprawa: Przekształcenia drogi dojazdowej wewnętrznej na łącznik pieszy.

Z uwagi na fatalny stan drogi oraz przestrzeni miejskiej w obrębie osiedla Waltera w kierunku Trzebińskiego Rynku (zaznaczony na czerwono w zał.1) wnosimy:

  • o zmianę klasyfikacji z drogi klasy dojazdowej wewnętrznej na szlak komunikacyjny pieszy czy utworzenie strefy pieszej,
  • o naprawę drogi, a tym samym ucywilizowaniu terenu wokół.
  • obcięcie zbyt niskich gałęzi. Gałęzie przeszkadzają przechodzącym. Drzewa rosną przy samej ścieżce,
  • uprzątnięcie terenu wokół drogi.

Pytanie: W jakim czasie można spodziewać się rezultatów?

Ponieważ droga w planach zagospodarowania przestrzennego (zał.2) figuruje jako KDW czyli droga klasy dojazdowej wewnętrznej, a jej faktyczne użytkowanie jest dostosowane naturalnie przez mieszkańców na potrzeby piesze Oś. Waltera oraz Oś. Centrum II wnosimy o naprawę drogi. Aktualny jej stan jest zagrożeniem dla osób z niej korzystających, w dużej mierze osób starszych. Wgłębienia, wymycia części drogi, kamienie, bardzo nierówne podłoże realnie zagrażają zdrowiu, a nawet życiu.

Faktyczny, katastrofalny stan drogi przedstawiają zdjęcia dołączone do dokumentu.

Tym samym wnosimy o szybką interwencję i odpowiedź na nasze zapytania.

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o osobisty odbiór dokumentu z odpowiedzią na powyższą prośbę. Dodatkowo na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o otrzymanie odpowiedzi na e-maila wolnatrzebinia@gmail.com w formacie PDF.