STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

W związku z niedostosowaniem godzin do faktycznego stanu i potrzeb mieszkańców – co zresztą było uzasadniane w składanym przez nas piśmie – Stowarzyszenie przygotowało pismo, wnosząc o zmianę godzin obrad.
Odpowiedź jest negatywna i niesatysfakcjonująca ze względu na brak uzasadnieniach co do decyzji przewodniczących komisji, którzy opowiedzieli się przeciwko pomysłowi.

Tym otwartym i skłonnym do zmian serdecznie dziękujemy.

W naszej ocenie nie ma żadnych podstaw, aby obrady nie były przeprowadzane w godzinach popołudniowych. Wynika to z samej istoty funkcji która definiuje radnego jako reprezentanta wyborców, utrzymujących stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, oraz dostosowywaniu się do potrzeb z tego wynikających. Kolejno prowadzącego politykę otwartości i zgodnie z brzmieniem roty, zobowiązującego się reprezentować w sposób godny i rzetelny swoich wyborców. Wśród wielu godnych zaufania, znalazły się czarne owce. W tym urzędnicy.

Jesteśmy głębokimi orędownikiem powrotu do pierwotnej definicji charakteryzującej osoby na szczeblach samorządowych z całym zestawem konsekwencji jakie owa funkcja niesie.

Poniżej pismo z Urzędu Miasta

Odpowiedź UM w sprawie zmiany godziny sesji Rady Miasta