STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Przedsiębiorcy z Gminy Trzebinia, zwłaszcza Ci nienależący do stref gospodarczych czyli miażdżąca większość lokalnych podmiotów gospodarczych mogą liczyć na zwolnienia z:

  • podatku od nieruchomości,
  • środków transportu.

Stosowne rozporządzenie Ministra Finansów zostanie powołane do życia już 17 lutego.

Pomoc jest wprawdzie obwarowana pewnymi regulacjami i warunkami, jednak zawsze cieszy kolejne narzędzie, które można wykorzystać do poprawy warunków lokalnym przedsiębiorcom.

Celem regulacji jest stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy regionalnej, w związku z wygaśnięciem z dniem 20.06.2014 r. poprzednio obowiązującego programu określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 927 z późn. zm.),

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulg, musi zgłosić taki zamiar do właściwego organu podatkowego, czyli do gminy, poza tym musi wnieść wkład finansowy w wysokości minimum 25 proc. kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo po zakończeniu inwestycja musi pozostać w regionie przez 3 lata w przypadku małych i średnich firm oraz przez 5 lat w przypadku większych przedsiębiorstw oraz w efekcie osiągnąć wzrost zatrudnienia w stosunku do średniej z roku poprzedniego i nowe miejsca pracy utrzymać również przez 3 (w przypadku MSP) albo 5 lat
http://www.forbes.pl/gmina-bedzie-mogla-zwolnic-firme-z-podatku,artykuly,189535,1,1.html#

Stosowny akt prawny:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2015000017