STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

#trzebinia4business

IDEA i CEL

W ramach przedsięwzięcia ‪#‎trzebinia4business,‬ planujemy zorganizować panele konferencyjno – szkoleniowe dla mieszkańców Miasta i Gminy Trzebinia ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców oraz osoby planujących założenie własnej działalności gospodarczej w obrębie Gminy Trzebinia

Dodatkowo planujemy przeprowadzić syntezę problematyki lokalnej przedsiębiorczości, uwzględniając niekorzystne prawo, a dogodne warunki infrastrukturalne systematycznie marginalizowane przez samorządowców.

Do współpracy zostaną zaproszeni eksperci z dziedziny ekonomii oraz prawa z niezależnych instytucji naukowo-badawczych.

Przewidujemy dwa główne panele dyskusyjne:
1) dyskusja pomiędzy przedsiębiorcami a Burmistrzem Miasta Trzebinia, oraz członkami komisji do spraw rozwoju gminy w tym komisji przedsiębiorczości i promocji.
2) prelekcja gości z Centrum Adama Smitha oraz Szkoły Austriackiej.

Podczas konferencji omówione zostaną projektowane zmiany przepisów regulujących podatki i opłaty będące dochodami jednostek samorządu terytorialnego. Zakładamy, że Sejm uchwali te zmiany w terminie umożliwiającym ich wejście w życie od 2016r. Dodatkowo zmniejszenie wszystkich obowiązujących podatków w Gminie Trzebinia, stworzenie spójnych, całościowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem specyfikacji przedsiębiorstw doprowadzi do ponownego rozkwity przedsiębiorczości i zmniejszy odpływ młodych mieszkańców.

 

Projekt: Biznes przy Śniadaniu

Biznes przy Śniadaniu – to projekt skierowany do przedsiębiorców, którzy poszukują nowych rozwiązań biznesowych, współpracy na poziomie prywatnym i gminnym, rozwijania biznesu dzięki wspólnym działaniom i rekomendacjom oraz budowania bazy partnerów biznesowych zwiększając  przy tym efektywność finansową swojej działalności.

Jednym z kluczowych elementów spotkań jest wzajemna wymiana doświadczeń z zakresu zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w praktyce, rozbudowanie kontaktów interpersonalnych oraz networking.

Duży nacisk kładziemy na szkolenia/wykłady w tracie trwania śniadania, które dotyczą zagadnień z prowadzenia działalności gospodarczej, wzmacniania pozycji na rynku czy inwestowania na rynkach kapitałowych . Projekt dodatkowo zakłada udział w budowaniu i tworzeniu odpowiedniej oferty inwestorskiej i propozycji pro-przedsiębiorczych skierowanych do Gminy.

Czego można się spodziewać?

  • spotkania z praktykami biznesu,
  • protekcji lokalnych przedsiębiorstw,
  • cyklu szkoleń z zakresu działalności gospodarczej, prawa gospodarczego, nowych rynków,
  • poprawy polityki wewnętrznej firmy,
  • składania propozycji pro-przedsiębiorczych skierowanych do Gminy,
  • promocji własnego biznesu poprzez dostarczenie materiałów reklamowych,
  • tematyki związanej z poprawą wizerunku, transferem wiedzy, redukcją potencjalnych strat.

 

Zgłoś udział w najbliższym śniadaniu biznesowym

 
 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zobacz wybrane zdjęcia