STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Trzebińska Autonomiczna Strefa Gospodarcza i Prawna

Proponujemy ustanowienie wolnej strefy na terenie gminy Trzebinia. Strefy charakteryzującej się niezależnym systemem podatkowym, warunkującym wzrost przedsiębiorczości, przyjaźniejszych warunków do prowadzenia biznesu, a tym samym szybki i zdecydowanie łatwiejszy dostęp do pracy.

Idea powstania jest ściśle związana z powstaniem Honduraskiej strefy ZEDE (Zona de Empleo y Desarrollo Económico)

Przeczytaj więcej w artykule Honduraskie ZEDE – latynoamerykańska nadzieja dla wolności.

Analogii również należy doszukiwać się w istniejących od lat miejscach o wręcz modelowych warunkach do rozwoju, przykłady to Shenzhen w Chinach, Singapur, czy Hong-Kong.

Aby nie brzmiało to zbyt futurystycznie jest opcja trzecia. Są nią specjalne strefy jurysdykcyjne i gospodarcze, znane od angielskiego skrótu LEAP. W Polsce takie strefy specjalne już istnieją: SSE Mielec, SSE Katowice, SSE Wałbrzych i in. Opierają się one, prawie wyłącznie, na przywilejach ekonomicznych. Ale przywileje ekonomiczne to nie wszystko. Przedsiębiorcom działającym w takich strefach i płacącym z tego tytułu niższe podatki żyje się lepiej, jednakże ich sukces nie zawsze przekłada się na lepsze życie pozostałych mieszkańców.

Dlatego, jeśli chcemy stworzyć miejsce czy strefę, w której wszystkim, lub przynajmniej większości, poziom życia ulegnie poprawie, potrzebne są nie tylko niższe podatki, wyższe dochody czy więcej miejsc pracy, lecz także lepsze, a więc sprawiedliwsze i skuteczniejsze prawo. Wystarczy przyjrzeć się Hongkongowi i Singapurowi, by zrozumieć, o co tu naprawdę chodzi.

Czy to jakaś herezja, że przy pomocy Trzebińskiej Autonomicznej Strefie Gospodarczej i Prawnej (ASGiP) można podnieść poziom życia większości? Stworzyć dla nich miejsca pracy? W takim Shenzhen, przez ostatnie 30 lat przybywało ich ponad 300 tysięcy rocznie!

 

Zamiast zostawiać Polskę i udawać się w świat w poszukiwaniu pracy i sposobności do lepszego rozwoju, można sobie przecież wyobrazić przemiany, które zaowocują szansą na lepsze życie bez konieczności emigrowania. Aby coś takiego było możliwe nie trzeba przebudowywać całego kraju i państwa. Wystarczy wybrać niewielki fragment, w domyśle teren gminy Trzebinia i stworzyć  warunki sprzyjające rozwojowi zamieszkałych na nim ludzi.

 

Jakie my młodzi trzebinianie mamy na chwilę obecną warunki do zaspokojenia własnych ambicji, przełożenie talentu i umiejętności na odpowiedni standard życia i czerpania satysfakcji finansowej?

Przymusowa emigracja.

A Trzebinia posiada optymalne warunki do aspirowania o powołania takiej ekonomicznej enklawy.

 

Ciekawe linki: