STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Trzebiński Kocioł Tematyczny

Powołanie projektu jest związane z potrzebą omawiania sprawa często marginalizowanych w przestrzeni publicznej – debaty, prelekcje czy panele dyskusyjne mają dać poletko do konfrontowania swoich poglądów z zakresu kultury, sztuki, życia publicznego czy biznesu przez mieszkańców ziemi chrzanowskiej.

Najbliższe spotkanie w ramach projektu odbędzie się 25 listopada od godziny 18:00 w Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Gościć będziemy Ks.Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, a wykład dotyczył będzie plusów i minusów relacji polsko-ukraińskich po 1990 roku. Agenda spotkania jest prosta. Po głównym wykładzie, będzie 20 minut na pytania z sali, a następnie krótki wywiad przeprowadzą uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych.

Po spotkaniu będzie można zakupić książki z twórczością prelegenta.

Trzebiński Kocioł Tematyczny to również wystawy, koncerty i akcje charytatywne – których harmonogram na bieżąco będzie aktualizowany.

Zrealizowaliśmy różnorodne spotkania tematyczne. Poniżej wybrane z nich.