STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Trzebinia od wielu lat robi wszystko, aby stać na szarym końcu w statystykach dotyczących rozwoju, przedsiębiorczości, inicjatywy obywatelskiej, a nawet wykorzystywaniu funduszy unijnych. Potwierdzenia należy szukać nie w propagandowych biuletynach, a w niezależnych raportach badawczych, które coraz częściej przebijają się na powierzchnie np. http://www.curulis.pl/img/download/20140807_ranking_v14.pdf

Trzebinia to trudny rynek dla działalności gospodarczej. Drobny handel i usługi coraz widoczniej przegrywają z sieciami handlowymi, które szybko i bezproblemowo zakorzeniają się w naszej Gminie. A ostatnie bezprecedensowa decyzja dotycząca przetargu na dzierżawę lokali dla dwóch podmiotów, banku oraz księgarni, obrazuje jakie panują warunki i tendencje stanowiące wyznacznik funkcjonowania na lokalnym rynku. Czy zasada równości podmiotów gospodarczych wobec prawa nie została czasem złamana?

Zagadnienia dotyczące oddawania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządowych w dzierżawę znajdują swoją regulację normatywną, w szczególności w samorządowych ustawach ustrojowych oraz w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). Organ stanowiący w tym wypadku RM, podejmuje stosowną uchwałę o odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżaw zachowując okres dzierżawy powyżej 3 lat. Bezowocnie szukałem odpowiedniego aktu w BIP-ie.

Oficjalnie podmioty gospodarcze mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, samorządowe. Tym bardziej dziwi nas taki brak zrozumienia i swoistego zdehumanizowania wobec naszych przedsiębiorców. Ilość pustych lokali przybywa, a enklawa bankowa w centrum miasta wcale nie zachęca do prowadzenia biznesu.

Ciekawostka:

Pomimo negatywnej tendencji, zdarzają się wyjątki:

http://forsal.pl/artykuly/845950,sierakowice-o-gminie-co-biedronki-nie-chciala-czy-mozna-zyc-bez-dyskontow.html