STOWARZYSZENIE WOLNA TRZEBINIA - ENERGIA MŁODOŚCI, DOJRZAŁOŚĆ POMYSŁÓW

Trzebinia, 02.01.2015 r.

 

Sz. P Mariola Rejdych

NACZELNIK WYDZIAŁU SPORTU, TURYSTYKI I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Sprawa: Współpraca z Miastem Jaworzno w 2015 r. dotyczącej udzielenia  schronienia osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Trzebinia.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępności informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) oraz Art. 13 ust, 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

                Proszę o udzielenie pełnych informacji na poniższe pytania.

  1. Jakie koszta wchodzą w skład kwoty 52.000 zł przekazanej w ramach pobytu nietrzeźwych w Jaworznie na 2015 rok.
  2. Jak kształtowały się statystyki dotyczące częstotliwości pobytów w ośrodku trzeźwości mieszkańców Gminy Trzebinia oraz ich interwencji w latach 2010-2014.
  3. Proszę o pełne zestawienie kosztów jakie poniosła Gmina Trzebinia w latach 2010-2014 w ramach współpracy z Miastem Jaworzno oraz prowadzeniu zajęć z podstaw edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki.
  4. W jakiej formie prowadzono zajęcia z podstaw edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki.
  5. Jak przedstawiają się rezultaty dotyczące prowadzenia profilaktyki.

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o osobisty odbiór dokumentu z odpowiedzią na powyższą prośbę.

Dodatkowo na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o otrzymanie odpowiedzi na e-maila wolnatrzebinia@gmail.com w formacie PDF.

Pismo w sprawie współpracy z Miastem Jaworzno w 2015 r. dotyczącej udzielenia schronienia osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Trzebinia

Pismo w sprawie współpracy z Miastem Jaworzno w 2015 r. dotyczącej udzielenia schronienia osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Trzebinia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nasze pismo uzyskaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta Trzebinia.

Pełna treść odpowiedzi: